GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA SENEC

Štvrtok 24. 4. 2014

Štvrtok 24. 4. 2014

Kalendár

Vitajte na EduPage

Novinky

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - OBVODNÉ KOLO, KATEGÓRIA E

  15. 4. 2014

  3. miesto (odbornosť zoológia) - Ester Martinezová (tercia)
  3. miesto (odbornosť botanika) - Samuel Kňažko

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - OBVODNÉ KOLO

  9. 4. 2014

  1. miesto MOZ 7 - Sofia FEDOROVÁ, Dominika NAGYOVÁ
  4. miesto MOZ 7 - Viktor ZELENAY
  6. miesto MOZ 7 - Adriana BALÚCHOVÁ

  1. miesto MOZ 8 - Pavol TOTH VAŇO
  3. miesto MOZ 8 - Andrej ŠPILA
  6. miesto MOZ 8 - Ema MORVAYOVÁ

 • 15. 4. 2014

  Blahoželáme študentom Jurajovi Bagimu a Dominikovi Zatkalíkovi k postupu do krajského kola československej súťaže Office Aréna 2014, ktoré sa uskutoční 15. 4. 2014 v Novom Meste nad Váhom.

 • 7. 4. 2014

  V celoslovenskej súťaži sa najlepšie umiestnili:

  Vincent Martonka (sekunda) 78 bodov 4. miesto
  Matej Hrnčiar (tercia) 78 bodov 7. miesto
  Karin Zatkalíková (kvarta) 82 bodov 9. miesto

   

 • Krajské kolo geografickej olympiády

  2. 4. 2014

  1. miesto v kategórii G získala Nina Bučeková zo sekundy

 • Zmena ceny stravného od l. 4. 2014

  27. 3. 2014

  V zmysle nového VZN BSK č. 2/2014 platného od l. 4. 2014 sa k surovinovej hodnote 1 obeda pripočítava aj príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni. To znamená, že hodnota stravného lístka je vyššia o režijné náklady. Pre našu školu príspevok zákonného zástupcu žiaka na 1 obed činí 0,10 €  /príloha č. 5 uvedeného VZN/.
  K tomuto zámeru sme pristúpili aj z toho dôvodu, že nám bol zriaďovateľom v zmysle VZN BSK č. 1/2014 od 1. 4. 2014 znížený normatív – dotácia na l hlavné jedlo na deň, zo sumy 1,20  na 1,10 €.

 • OBVODNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

  Jozef Ďuračka - 3. miesto, kategória P 6
  Dominika Nagyová - 2. miesto, kategória P 7

 • KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  4. miesto Jakub Kočalka

  9. miesto Andrej Rondoš