Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kalendár

 • Vážení absolventi a priatelia našej školy,

  3. decembra 2014 sa uskutočnia oslavy 65. výročia založenia našej školy. Ak by ste chceli prispieť do nášho bulletinu (spomienky na štúdium, uplatnenie v živote a pod.), prosíme Vás, aby ste svoje príspevky poslali do konca októbra na e – mailovú adresu gabsenec@svsba.sk alebo akýmkoľvek iným spôsobom na adresu školy. Ďakujeme.

 • Súťaž iBobor

  Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Viac: http://www.ibobor.sk/
  Prihlasovať sa môžete do 31. októbra 2014 na informatike alebo elektronickou poštou na kobolkova@gmail.com

 • Európsky týždeň programovania

  11. až 17. október 2014 je európskym týždňom programovania (http://codeweek.eu). Naša škola sa zapojila formou súťaže v programovaní. Víťazom srdečne blahoželáme :-) 

  Vyhodnotenie:

  • 1. kategória (Lazarus Pascal): Dominik Zatkalík, IV. A (12 bodov)
  • 2. kategória (Imagine Logo): Jakub Kočalka, kvinta (10 bodov)

 • Žiaci a študenti sa môžu zapojiť do súťaže slovným opisom v rozsahu max. 2 x A4, ktorý sa týka predstavy o ich budúcom povolaní a dôvodoch, ktoré ich voľbu ovplyvňujú.
  Okrem slovného opisu je možné zaslať aj doplňujúci materiál (vlastný obrázok, výrobok, prezentácia v PowerPoint-e).

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
  Lichnerova 69, 903 01 Senec
 • +421 2 45923261

Fotogaléria